Dlaczego warto kupić destylator?

Uniezależnienie się od dostawcy – brak podwyżek ceny na rozcieńczalnik

 • Pełna powtarzalność jakości rozpuszczalnika
 • Obniżenie kosztów produkcji poprzez:
  • Zredukowanie do minimum ceny zakupu nowego rozpuszczalnika
  • Znaczne zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji
  • Zredukowanie LZO
  • Oszczędność na BDO
  • Zredukowanie powierzchni magazynu substancji niebezpiecznych
  • Zredukowanie do minimum magazynu niebezpiecznych odpadów
  • Zredukowanie do minimum kosztów związanych z transportem rozpuszczalników
  • Zabrudzony rozpuszczalnik destylowany ( oczyszczany jest na bieżąco)
 

Dlaczego kupić od nas destylator rozpuszczalnika?

 • Ponieważ jesteśmy producentem destylarek do rozpuszczalnika i wody na skalę przemysłową
 • Udzielamy bezterminowej gwarancji producenta na każdy destylator, w tym także elektryczny do wody (szczegółowe informacje u Konsultanta)
 • Posiadamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Posiadamy w magazynie elementy eksploatacyjne oraz worki i pasty.
 • Możemy skonfigurować urządzenie pod potrzeby Klienta
 

Destylacja i recykling rozpuszczalnika z pomocą aparatów destylacyjnych

W wielu dziedzinach przemysłu procesy technologiczne wiążą się z koniecznością zastosowania rozpuszczalników. W celu obniżenia kosztów ich stosowania, warto sięgnąć po możliwości, jakie dają aparaty destylacyjne. Umożliwiają one regenerację zabrudzonych rozpuszczalników i ponowne zawrócenie ich do procesu produkcyjnego. Zastosowanie przemysłowego destylatora rozpuszczalnika powoduje, że raz użyty produkt nie jest bezużytecznym odpadem. Dzięki destylacji ponownie będzie można go wykorzystać w procesie produkcyjnym.

Oszczędzamy w takim przypadku na kosztach zakupu nowego środka, ale również na wysokich kosztach utylizacji niebezpiecznych odpadów czy recyklingu zewnętrznego. To nie są małe koszty. Ponadto ustawodawca nakłada na „producenta” konieczność składowania odpadów niebezpiecznych w wyznaczonym miejscu i specjalnej strefie. Dzięki aparatom do destylacji na bieżąco można zmniejszać ten obszar. Należy również pamiętać, że wywożony z firmy zabrudzony rozpuszczalnik dodaje się do emisji LZO. Destylacja w firmie pozwoli zaoszczędzić około 80% tej wartości. Proszę również pamiętać o kosztach BDO. Dlatego też, jeśli Twoja firma wykorzystuje rozpuszczalnik w procesie technologicznym, powinieneś rozważyć zakup lub wypożyczenie elektrycznego destylatora, który pomoże odzyskać surowiec i pieniądze.

Destylacja z użyciem wyparki próżniowej przemysłowej daje możliwość na odzyskanie aż do 95% rozpuszczalnika, dzięki czemu można ograniczyć wydatki z tytułu utylizacji, ale i na zakupie rozcieńczalnika. Uniezależnisz się także od dostawców, zyskując stały dostęp do tak ważnego w procesie produkcji składnika. Warto przy tym pamiętać, że destylowanie rozpuszczalnika za pomocą automatycznego destylatora elektrycznego umożliwia jego całkowite ponowne wykorzystanie. Zakup prawidłowo dobranego urządzenia pod względem wielkości i parametrów, to zwrot wydatku w czasie 4-6 miesięcy.

 

Utylizacja, recykling odpadów i rozpuszczalników

Recykling odpadów takich jak rozpuszczalniki jest istotny przede wszystkim ze względu na ochronę środowiska, które ulega coraz większemu zanieczyszczeniu substancjami niebezpiecznymi. Gospodarka nimi jest uregulowana prawem polskim oraz europejskim, a kary za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie są coraz wyższe.

Od 1 września 2022 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 17 sierpnia 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1726).

Problematyczne jest nie tylko składowanie, ale i utylizacja rozpuszczalników czy lakierów. To metody nieekologiczne, ale i kosztowne. Dlatego też warto rozważyć zakup lub wynajem dedykowanego destylatora chłodzonego powietrzem. Odzyskiwanie użytego już raz rozpuszczalnika to prosta i oszczędna metoda na wielokrotne wykorzystanie tego samego produktu. Także używanie destylatora lakierniczego to świadome działanie na rzecz poprawy pogarszającej się sytuacji w związku z zanieczyszczeniem globalnym środowiska oraz duża – wymierna oszczędność pieniędzy.

Destylatory podczas procesu destylacji regenerują zużyte rozpuszczalniki w czysty, pełnowartościowy produkt wysokiej jakości. Nadaje się on więc do wielokrotnego użytku.

Za pomocą regeneratora rozpuszczalnika brudna ciecz oczyszczana jest na bieżąco. Destylatory nie tylko zredukują magazyn odpadów. Zapewnią też zapas czystego, zdatnego do użycia produktu. Wyparkę do rozcieńczalników i destylarkę lakierniczą można kupić lub wypożyczyć na potrzeby produkcji. Druga opcja jest mniej ryzykowna i pozwala dokładnie przetestować urządzenia, nie martwiąc się o ich eksploatację czy zwrot kosztów zakupu.

 

Odpady z rozpuszczalników - co z nimi zrobić?

Pamiętaj, aby utylizować rozpuszczalniki i pozostałości po farbach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warto zwrócić uwagę, że po procesie destylacji/regeneracji rozcieńczalników, pozostaje w zależności od specyfiki produkcji tylko 5-20% wcześniejszej masy ich mieszanin, czyli oszczędzamy 80-95% kosztów utylizacji. Ponadto znacznie zmniejszamy miejsce składowania substancji niebezpiecznych. Najczęściej używane kody odpadu to: 080111*, 080118*, 200113*. Należy zawsze zapytać operatora o aktualne i używane przez niego kody odpadu.

Recykling rozpuszczalników skutecznie ogranicza bieżące koszty związane z utylizacją starego i zakupem nowego produktu.

 

Dlaczego nie wolno wylewać i wyrzucać rozpuszczalników z innymi odpadami?

Szczegółowo regulują to przepisy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz późniejsze zmiany, np. art. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). Według obowiązującego prawa, gospodarowanie odpadami to:

[...] zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Oznacza to, że rozpuszczalniki, które uznawane są za odpady niebezpieczne, można utylizować i składować jedynie w sposób zgodny z ustaleniami prawnymi. Nie ma więc możliwości, by po wykorzystaniu wyrzucać rozpuszczalnik lub, co gorsza, wylać go. Jest to bowiem bardzo niebezpieczne dla środowiska, podlega karze grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet karze więzienia.

Skuteczne unieszkodliwienie tego typu produktów musi odbywać się wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego zakładach, pod odpowiednią kontrolą. Toksyczne odpady, które nie są poddawane recyklingowi ani odpowiednio składowane lub utylizowane, drastycznie niszczą środowisko i znacząco zwiększają poziom jego zanieczyszczenia. Wylanie lub wyrzucenia rozpuszczalnika to poważna ingerencja w ekosystem – niestety, w każdym przypadku działająca na jego niekorzyść.