Destylatory rozpuszczalnika - Z wymiennym zbiornikiem - AV 200

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika [l] 150 l
Temp. robocza ( max w °C ) 180
Napięcie 380V-50Hz
Chłodzenie Powietrzne
Wydajność ( w litrach na 12 h ) 300
Moc grzewcza 12 kW 380V
Olej diatermiczny 73 l
Waga [kg] 310/340
Wymiary[mm] 1050 x 1200h x 2600

Filmik:

Opis:

Typ destylatorów AV - regeneratorów rozpuszczalników został zaprojektowany i wyprodukowany tak, by maksymalnie zwiększyć wydajność destylacji zabrudzonego rozpuszczalnika (jego odzysk) używanego przy np. myciu elementów w branży drukarskiej, automotive, lakierniczej itp.

Możliwość otrzymania najwyższego stopnia efektywności destylacji rozpuszczalników w destylarce rozpuszczalnika typu AV zagwarantowana jest poprzez zastosowanie dodatkowego wymiennego zbiornika na rozpuszczalnik, który pozwala wykonać więcej cykli destylacji rozpuszczalnika w ciągu zmiany roboczej.

Destylarka rozpuszczalników typu AV to destylator, który posiada opcję wyjmowania zbiornika z destylarki. Destylator ten został wykonany w sposób zaspokajający oczekiwania wielu użytkowników, mających potrzebę destylacji rozpuszczalników zabrudzonych np.: smarami, olejami, żywicami, pigmentami farb, żelkotami, polimerami lub tłuszczami.

Wydajność destylowania przedmiotowej destylarki rozpuszczalnika zawiera się na poziomie 1000 litrów w ciągu 24h (licząc 5 cyklów na dobę) przy destylowaniu bez przerw (wydajność zależna jest od stopnia zabrudzenia rozpuszczalnika i od rodzaju rozpuszczalnika poddanego procesowi destylowania).

W niezwykle szerokiej ofercie destylatorów, firma Redux posiada następujące destylarki do rozpuszczalników z wyjmowanym zbiornikiem typu AV:

 • Destylator rozpuszczalnika AV 30 ze zbiornikiem o pojemności 26l,
 • Regenerator zabrudzonego rozpuszczalnika AV 70 - pojemność zbiornika 70l,
 • Destylator do rozpuszczalnika AV 110 ze zbiornikiem o poj. 110l,
 • Urządzenie do regeneracji zabrudzonego rozpuszczalnika AV 200 ze zbiornikiem na rozpuszczalnik 190l.

Opisywane tutaj destylarki mogą być opcjonalnie wyposażone w automatyczny system załadunku brudnego rozpuszczalnika przeznaczonego do destylacji lub w system ręcznego załadunku rozpuszczalnika, przy wykorzystaniu podciśnienia wytwarzanego przez pompę próżniową Vacuum (elektryczną lub pneumatyczną). Podczas załadunku automatycznego, destylatory rozpuszczalnika typu AV są doposażone w pompę pneumatyczną dwumembranową, która służy do przetransferowania rozpuszczalnika przeznaczonego do destylacji z pojemnika, w którym zgromadzony jest brudny rozpuszczalnik, wprost do zbiornika regeneratora rozpuszczalnika. Za uzyskanie poziomu maksymalnego rozpuszczalnika w zbiorniku destylatora odpowiadają pływaki poziomu maksimum i minimum.

Podczas ręcznego załadunku rozpuszczalnika, za pomocą podciśnienia wytwarzanego poprzez urządzenie podciśnieniowe Vacuum; ilość rozpuszczalnika w zbiorniku destylatora jest sprawdzana za pomocą zaworu odcinającego oraz wzierników (okienek inspekcyjnych), zamontowanych w pokrywie ze stali nierdzewnej zbiornika destylarki rozpuszczalnika.

Wszystkie destylatory rozpuszczalników firmy Redux, również i ten destylator rozpuszczalników charakteryzują się trwałą, solidną, stalową konstrukcją z epoksydowym lakierowaniem na gorąco, aby zapewnić odpowiednią wydajność, trwałość, ochronę i żywotność destylatorów rozpuszczalników (zbiorniki destylatorów wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304). Odpowiednia obudowa, z której wykonano destylator do rozpuszczalników zapewnia wygodny dostęp do podzespołów destylarek - jest to pomocne przy przeglądach kontrolnych i prac konserwacyjnych destylarki do rozpuszczalników.

Każdy destylator rozpuszczalników w prezentowanej serii AV w zależności od rodzaju destylowanego rozpuszczalnika, dostępny jest w wersji z chłodnicą wykonaną z miedzi lub ze stali nierdzewnej AISI 304 zalecanej do destylacji mieszanin rozpuszczalników i ich zabrudzeń, które reagują z miedzią )i mogłyby zniszczyć chłodnicę miedzianą). Destylatory rozpuszczalnika serii AV są wyposażone w jeden z dwóch rodzajów zabezpieczenia elektrycznego; w wersji 3G,(do strefy zagrożenia wybuchem 2) jak również w wersji z zabezpieczeniem antywybuchowym (2G), odpowiedniego dla strefy 1 zagrożenia wybuchem.

Opisywany destylator rozpuszczalników – model AV 200 został wyposażony w zbiornik wyjmowany za pomocą żurawia ręcznego, z wnętrza destylatora do odzysku rozpuszczalników. Odpowiednia budowa destylatora rozpuszczalnika wraz z użyciem worków do destylacji Redux Bags, gwarantuje wygodne i łatwe usuwanie pozostałości podestylacyjnych z wnętrza zbiornika destylarki rozpuszczalników. Poprzez umieszczenie całości mieszaniny rozpuszczalnika wraz z zabrudzeniem w worku destylarki do rozpuszczalników, pozostałe po destylacji odpady podestylacyjne (szlam), nigdy nie wchodzą w bezpośredni kontakt z operatorem destylatora rozpuszczalników. Po zakończonym procesie destylowania, odpad ze zbiornika destylarki rozpuszczalnika może być łatwo usunięty razem z workiem oraz w sposób zgodny z przepisami - zutylizowany.

Użytkowanie i obsługa destylarki do rozpuszczalników - wersja AV 200 jest prosta, wystarczy włożyć odpowiedni worek Redux Bag do zbiornika destylarki i wlać do niego brudny rozpuszczalnik. Następnie ustawić odpowiednią dla danego typu rozpuszczalnika (zgodnie z jego kartą charakterystyki) temperaturę destylacji i uruchomić proces destylowania rozpuszczalnika. Po czasie ok. 30-40 minut, rozpocznie się odparowywanie rozpuszczalnika, który po skropleniu w przewodach chłodnicy (wykonanej z miedzi lub stali nierdzewnej AISI 304), pozostanie skroplony do pojemnika na zewnątrz. Tak uzyskany destylat może zostać ponownie wykorzystany np. do celów mycia elementów stalowych drukarskich lub innych.

Po skończonym procesie pierwszej destylacji rozpuszczalnika, po wyczekaniu aż destylator ostygnie do temperatury ok. 50°C, (sygnalizuje to specjalna naklejka na pokrywie destylarki), należy wyciągnąć worek do destylowania rozpuszczalników Redux Bag wraz z odpadem szlamowym (odpad lakierniczy, farba, żelkot - wszystko to co stanowiło zabrudzenie rozpuszczalnika) i całość zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do destylowania rozpuszczalników o temp. wrzenia powyżej 160°C zalecane jest, aby destylarka rozpuszczalnika była podłączona do generatora próżniowego Vacuum – w wersji na sprężone powietrze lub elektrycznej, który służy do obniżania temperatury destylacji.

Jeżeli chodzi o dostępne opcje wyposażenia destylatora rozpuszczalnika AV 200, należy wziąć pod uwagę następującego elementy:

 • Chłodnica powietrzna destylatora rozpuszczalnika może być wykonana z miedzi lub stali nierdzewnej Inox.
 • Zabezpieczenie elektryczne destylarki rozpuszczalnika w wykonaniu dla strefy wybuchowej 1 (2G) lub 2 (2G lub 3G).
 • Worki do destylarki rozpuszczalników Redux Bag.
 • Pierścienie rozprężne do worków Redux Bag– zapewniają prawidłowe ułożenie i pełniejsze przyleganie worka do zbiornika destylatora.
 • Pompa próżniowa Vacuum – pozwala na obniżenie temperatury wrzenia destylowanego rozpuszczalnika a także pełni funkcję gromadzenia wydestylowanego rozpuszczalnika w trakcie cyklu destylacji w zbiorniku generatora Vacuum, który jest dopasowany do pojemności destylatora rozpuszczalników.

UWAGA!
W destylarkach rozpuszczalnika z chłodnicą CU nie wolno stosować rozcieńczalników lub mieszanin rozpuszczalnika z zabrudzeniami, reagujących z miedzią - może to spowodować trwałe uszkodzenie chłodnicy! Destylatory rozpuszczalnika są przeznaczone do pracy w zakresie temperatury zewnętrznej od+5°C do+35 °C.

Destylator do pracy ciągłej AV200 wymiary

  Zadaj pytanie o produkt:
  Destylatory rozpuszczalnika – Z wymiennym zbiornikiem – AV 200