Destylatory rozpuszczalnika - Ze stałym zbiornikiem - Alpha30

Dane techniczne:

Pojemność zbiornika [l] 30l
Temp. robocza ( max w °C ) 180
Napięcie 230V-50Hz
Chłodzenie Powietrzne
Wydajność ( w litrach na 12 h ) do 60l
Moc grzewcza 3 kW
Olej diatermiczny 13,5
Waga [kg] 120/143kg
Wymiary[mm] 890x550hx1230 mm

Opis:

Destylarki rozpuszczalników serii ALPHA to destylatory przechylne ze zbiornikiem wewnątrz umieszczonym trwale. Wyprodukowano je w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników, którzy mają potrzebę destylacji zabrudzonego rozpuszczalnika w celu jego oczyszczenia z zabrudzeń typu: pigmenty farb, oleje, tłuszcze lub żywice. Wydajność procesu destylacji destylatorów przechylnych do rozpuszczalnika zawiera się w zakresie od 30L do 440L w czasie 12h.

Produkowane są następujące typy destylarek rozpuszczalników ALPHA:

 • Destylarka do rozpuszczalnika ALPHA 15 o pojemności zbiornika 15L
 • Destylarka do rozpuszczalnika ALPHA 20 o pojemności zbiornika 20L
 • Destylarka do rozpuszczalnika ALPHA 30 o pojemności zbiornika 30L
 • Destylarka do rozpuszczalnika ALPHA 50 o pojemności zbiornika 50L
 • Destylarka do rozpuszczalnika ALPHA 70 o pojemności zbiornika 70L
 • Destylarka do rozpuszczalnika ALPHA 120 o pojemności zbiornika 120L
 • Destylarka do rozpuszczalnika ALPHA 200 o pojemności zbiornika 200L

Prezentowana destylarka rozpuszczalników – serii ALPHA 30 jest wyposażona w stały zbiornik o charakterze przechylnym.
Odpowiedni sposób wykonania destylarki rozpuszczalnika połączony z używaniem worków do destylacji Redux Bag®, zapewnia zoptymalizowane i bardzo bezpieczne wyjmowanie szlamu podestylacyjnego z destylarki do rozpuszczalników. Odbywa się to poprzez umieszczenie całego zabrudzonego rozpuszczalnika w worku destylatora, natomiast pozostały po procesie destylacji odpad (szlam) nigdy nie wchodzi w bezpośredni kontakt z operatorem destylarki rozpuszczalników. Po zakończonym procesie destylacji rozpuszczalnika pozostałość podestylacyjna ze zbiornika destylarki rozpuszczalnika może być łatwo usunięta wraz z workiem do destylacji oraz zutylizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami o utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Obsługa destylatora do rozpuszczalnika model ALPHA 20 jest bardzo prosta; wystarczy umieścić worek Redux Bag® w zbiorniku destylarki i nalać do niego odpowiednią ilość zabrudzonego rozpuszczalnika. Następnie ustawić odpowiednią dla destylowanego rozpuszczalnika (zgodną z jego kartą charakterystyki) temperaturę destylacji i uruchomić destylarkę rozpuszczalnika. Po czasie ok. 30-40 minut, rozpocznie się odparowywanie czystego rozpuszczalnika z mieszaniny, który po skropleniu w przewodach chłodnicy (wykonanej z miedzi lub stali kwasoodpornej AISI 304), pozostanie skroplony do pojemnika na zewnątrz. Otrzymany w ten sposób skroplony destylat rozpuszczalnika może bez problemu zostać ponownie użyty do np. mycia elementów. Tak jak wszystkie destylarki firmy Redux, również i ten destylator rozpuszczalnika - model ALPHA 30 jest bezpieczna i niezawodna, ponieważ została wykonana według surowych norm Unii Europejskiej i została poddana licznym testom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Destylatory rozpuszczalnika rodziny ALPHA 30 są wyposażone w: zbiornik o pojemności 30 litrów, grzałkę i pokrywę wykonaną ze stali nierdzewnej AISI 304, a obudowę zewnętrzną destylatora rozpuszczalnika wykonano ze stali czarnej (blachy spawanej) malowanej proszkowo.

Wszystkie modele destylarek do rozpuszczalników serii ALPHA są wyposażone w chłodnicę miedzianą lub w chłodnicę kwasoodporną AISI 304 ( w zależności od rodzaju rozpuszczalnika i substancji go zabrudzających) z chłodzeniem powietrznym.

Destylator rozpuszczalnika serii ALPHA 30 jest dostępny w wyposażeniu elektrycznym w wersji ADT (3G) – co oznacza że może pracować w strefie 2 lub w wersji EEXD (2G) – dla pracy w strefie 1 lub 2 zagrożenia wybuchem.

Przy procesie destylacji rozpuszczalników przeprowadzanej w temperaturze wrzenia wyższej niż 160°C, destylarka rozpuszczalnika powinna być wyposażona w urządzenie Vacuum pneumatyczne lub elektryczne. Wykorzystywane jest ono do obniżania temperatury procesu destylacji.

Dostępne opcje wyposażenia destylatora rozpuszczalnika ALPHA 30:

 • Chłodnica destylarki miedziana (Cu) lub nierdzewna, kwasoodporna (Inox).
 • Zabezpieczenie elektryczne destylatora rozpuszczalnika w wykonaniu dla strefy wybuchowej 1 (2G) lub 2 (2G lub 3G).
 • Worki Redux Bag® do destylatora rozpuszczalników.
 • Sprężyny (klipsy) do worków – zapewniają odpowiednie ułożenie i przyleganie worka do zbiornika destylatora do rozpuszczalników.
 • Urządzenie próżniowe Vacuum (generator próżniowy)– umożliwia obniżenie temperatury wrzenia destylowanej mieszaniny zabrudzonego rozpuszczalnika a także pełni funkcję gromadzenia destylatu w trakcie cyklu destylacji.
 • Wzierniki (okienka) zamontowane w pokrywie zbiornika regeneratora rozpuszczalnika.
 • Możliwość doładunku brudnego rozpuszczalnika do zbiornika destylatora rozpuszczalnika po pierwszym wykonanym cyklu destylacji bez konieczności otwierania pokrywy zbiornika destylarki.

UWAGA!
W destylarkach rozpuszczalnika z chłodnicą CU nie wolno stosować rozcieńczalników lub mieszanin rozpuszczalnika z zabrudzeniami, reagujących z miedzią - może to spowodować trwałe uszkodzenie chłodnicy! Destylatory rozpuszczalnika są przeznaczone do pracy w zakresie temperatury zewnętrznej od+5°C do+35 °C.

Załączniki:

Destylarka wymiary Alpha 20-30

  Zadaj pytanie o produkt:
  Destylatory rozpuszczalnika – Ze stałym zbiornikiem – Alpha30