W ofercie posiadamy wszelkie materiały eksploatacyjne do destylarek;

 • Worki do Destylacji – do wszystkich marek destylatorów / jesteśmy producentem worków
 • Pasta antyadhezyjna do ścian zbiorników destylatorów
 • Smar do uszczelek destylatorów
 • Uszczelki, zawory bezpieczeństwa, termostaty i termiki bezpieczeństwa.
 • Olej do destylatorów
 • Płyn antypieniący

Wynajem destylatorów rozpuszczalnika

Nie wiecie czy kupić, nie możecie obecnie kupić, zastanawiacie się ..., chcecie przetestować destylator u siebie w firmie przez dłuższy okres.

Destylator na wynajem, to świetny sposób na test skuteczności i dokładne wyliczenie oszczędności dla firmy ...90% wynajmów kończy się zakupem destylatora.

ZALETY NAJMU:

 • Pozyskanie urządzenia bez kłopotliwego inwestycyjnie zakupu
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Znaczne zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji
 • Zredukowanie do minimum magazynu odpadów
 • Zredukowanie do minimum magazynu czystego rozpuszczalnika (zapasu)
 • Zredukowanie do minimum kosztów związanych z transportem rozpuszczalnika
 • Zredukowanie do minimum kosztów zakupu nowego rozpuszczalnika
 • Zabrudzony rozpuszczalnik destylowany (oczyszczany) jest na bieżąco
 • Uniezależnienie się od dostawcy
 • Zalety destylatorów do rozpuszczalnika

NIGDY WIĘCEJ SYTUACJI - NIE DOWIEŹLI...

 • Świadomość że rozpuszczalnik jest ten sam o tych samych właściwościach
 • Klient co miesiąc otrzymuje fakturę VAT za wynajem urządzenia - co stanowi koszt przychodu
 • Możliwość wykupu urządzenia po okresie najmu za preferencyjną cenę
 • Możliwość wymiany urządzenia wraz rozwojem firmy
 • W przypadków dłuższego okresu najmu możliwość negocjacji ceny
 • Bezpłatny serwis urządzenia
 • Bezpłatne uruchomienie urządzenia
 • Bezpłatne szkolenie pracowników
 • Zmniejszenie opłat do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. Ochrony Środowiska LZO
 • Likwidacja kar za przekroczenie limitu odpadów - uciążliwości dla środowiska
 • Ograniczenie ilości odpadów związanych z ochroną środowiska