Wynajem destylarek do rozpuszczalników

Wynajem destylatorów rozpuszczalnika

Nie wiecie czy kupić, nie możecie obecnie kupić, zastanawiacie się …, chcecie przetestować destylator u siebie w firmie przez dłuższy okres.

Destylator na wynajem, to świetny sposób na test skuteczności i dokładne wyliczenie oszczędności dla firmy. 90% wynajmów kończy się zakupem destylatora.

Jakie zalety ma wynajem destylarki do rozpuszczalnika?

 • Pozyskanie urządzenia bez kłopotliwego inwestycyjnie zakupu
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Znaczne zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji
 • Zredukowanie do minimum magazynu odpadów
 • Zredukowanie do minimum magazynu czystego rozpuszczalnika (zapasu)
 • Zredukowanie do minimum kosztów związanych z transportem rozpuszczalnika
 • Zredukowanie do minimum kosztów zakupu nowego rozpuszczalnika
 • Zabrudzony rozpuszczalnik destylowany (oczyszczany) jest na bieżąco
 • Uniezależnienie się od dostawcy
 • Zalety destylatorów do rozpuszczalnika

Dlaczego warto u nas wynająć destylarkę?

 • Świadomość że rozpuszczalnik jest ten sam o tych samych właściwościach
 • Klient co miesiąc otrzymuje fakturę VAT za wynajem urządzenia – co stanowi koszt przychodu
 • Możliwość wykupu urządzenia po okresie najmu za preferencyjną cenę
 • Możliwość wymiany urządzenia wraz rozwojem firmy
 • W przypadków dłuższego okresu najmu możliwość negocjacji ceny
 • Bezpłatny serwis urządzenia
 • Bezpłatne uruchomienie urządzenia
 • Bezpłatne szkolenie pracowników
 • Zmniejszenie opłat do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. Ochrony Środowiska LZO
 • Likwidacja kar za przekroczenie limitu odpadów – uciążliwości dla środowiska
 • Ograniczenie ilości odpadów związanych z ochroną środowiska