Wynajem destylarek do rozpuszczalników

R E D U X - wynajmuje destylatory rozpuszczalnika własnej produkcji o różnych pojemnościach od 10-230L.

Oferujemy wynajem krótkoterminowy i długoterminowy destylatorów rozpuszczalnika na terenie całej Polski. Nasz doradca pomoże wybrać odpowiednie urządzenie dostosowane do potrzeb klienta.

Jakie zalety ma wynajem destylarki do rozpuszczalnika?

 • Pozyskanie urządzenia bez kłopotliwego inwestycyjnie zakupu
 • Minimalne ryzyko inwestycyjne
 • Obniżenie kosztów produkcji
 • Znaczne zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji
 • Zredukowanie do minimum magazynu odpadów
 • Zredukowanie do minimum magazynu czystego rozpuszczalnika (zapasu)
 • Zredukowanie do minimum kosztów związanych z transportem rozpuszczalnika
 • Zredukowanie do minimum kosztów zakupu nowego rozpuszczalnika
 • Zabrudzony rozpuszczalnik destylowany (oczyszczany) jest na bieżąco
 • Uniezależnienie się od dostawcy

Dlaczego warto u nas wynająć destylarkę?

 • Świadomość, że rozpuszczalnik jest ten sam o tych samych właściwościach
 • Klient co miesiąc otrzymuje fakturę VAT za wynajem urządzenia – co stanowi koszt przychodu
 • Możliwość wykupu urządzenia po okresie najmu za preferencyjną cenę
 • Możliwość wymiany urządzenia wraz rozwojem firmy
 • W przypadków dłuższego okresu najmu możliwość negocjacji ceny
 • Bezpłatny serwis urządzenia (wynajem długoterminowy)
 • Bezpłatne uruchomienie urządzenia (wynajem długoterminowy)
 • Bezpłatne szkolenie pracowników (wynajem długoterminowy)
 • Zmniejszenie opłat do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. Ochrony Środowiska LZO
 • Likwidacja kar za przekroczenie limitu odpadów – uciążliwości dla środowiska
 • Ograniczenie ilości odpadów związanych z ochroną środowiska

Wynajem destylarek do rozpuszczalników

Zakup nowego urządzenia na użytek firmy nie jest tak łatwy i oczywisty, jak mogłoby się wydawać. Czy nowy sprzęt na pewno będzie użytkowany? Czy cena destylatora nie jest zbyt wysoka? Czy faktycznie maszyna jest Ci potrzebna? Takie pytania są jak najbardziej zrozumiałe. Nowy, specjalistyczny sprzęt często bywa bowiem bardzo kosztowny, a nie zawsze okazuje się tak przydatny, jak początkowo sądziliśmy. Dlatego – przed planowanym zakupem – warto go przetestować.

W takiej sytuacji najlepszym pomysłem jest wynajem destylarek do rozpuszczalników. Wynajem maszyny nie tylko pozwoli obliczyć potencjalną oszczędność dla Twojej firmy, ale również ograniczy ryzyko inwestycji. Wynajem destylarki do rozpuszczalnika ma wiele zalet. Dzięki urządzeniu znacznie obniżysz koszty produkcji oraz zmniejszysz ilość pozostałych do utylizacji odpadów.

Czytaj więcej

Wynajem destylatorów rozpuszczalnika

Nie wiecie czy kupić, nie możecie obecnie kupić, zastanawiacie się ..., chcecie przetestować destylator u siebie w firmie przez dłuższy okres. Destylator na wynajem, to świetny sposób na test skuteczności i dokładne wyliczenie oszczędności dla firmy. 90% wynajmów kończy się zakupem destylatora.

 • Otrzymujesz bezpłatny start i serwis destylatora oraz szkolenie pracowników z jego obsługi;
 • Otrzymujesz od firmy miesięczne faktury VAT (Twój koszt przychodu);
 • Możesz wykupić urządzenie w korzystnej cenie po okresie wynajmu;
 • Minimalizujesz ryzyko inwestycji;
 • Obniżasz koszty produkcji;
 • Zyskujesz niezależność od dostawców;
 • Zredukujesz koszty związane z transportem rozpuszczalników;
 • Obniżysz do minimum koszty zakupu nowego rozpuszczalnika;
 • Zapewnisz sobie stały dostęp do rozpuszczalnika dobrej jakości;
 • Uniezależnisz się od dostawców;
 • Będziesz mógł wymienić destylator wraz z rozwojem Twojej firmy.

Na rynku dostępne są różne modele destylatorów, dlatego każdy znajdzie urządzenie odpowiednie dla siebie. Do najbardziej popularnych należą: Destylarki ze stałym zbiornikiem ALPHA o pojemności 15/200l, czy destylarki z wymiennym zbiornikiem 30/150l. Do destylarek dołączyć można dodatkowy element, jak choćby urządzenie próżniowe, które pozwala uzdatniać rozpuszczalniki o wysokiej temperaturze wrzenia.

Destylacja i recykling rozpuszczalnika

W wielu dziedzinach przemysłu, właściwe przeprowadzenie całego procesu technologicznego wiąże się z koniecznością zastosowania rozpuszczalników. Aby nie nadwyrężyć przy tym ani środowiska ani swojego budżetu, warto sięgnąć po możliwości jakie przed przemysłem otwiera recykling rozpuszczalników. Dzięki temu raz zużyty produkt nie jest bezużytecznie składowany jako odpad, lecz dzięki destylacji będziesz mógł ponownie wykorzystać go we wspomnianym procesie produkcyjnym.

W przeciwnym razie trzeba nie tylko pokryć koszt zakupu nowego środka, ale również wysokie koszty jakie nakłada na producenta konieczność składowania i utylizacji niebezpiecznych odpadów. Dlatego też jeśli Twoja firma wykorzystuje rozpuszczalnik w procesie przemysłowym, powinieneś rozważyć zakup lub wypożyczenie destylatora, który pomoże odzyskać surowiec.

Destylacja pozwala na odzyskanie aż do 95% rozpuszczalnika, dzięki czemu będziesz mógł zaoszczędzić nie tylko na utylizacji, ale i na zakupie tego środka. Uniezależnisz się także od dostawców, zyskując permanentny dostęp do tak ważnego w procesie produkcji składnika. Warto przy tym pamiętać, że jakość odzyskanego poprzez destylowanie rozpuszczalnika jest bardzo wysoka i umożliwia jego całkowite ponowne wykorzystanie.

Utylizacja, recykling odpadów i rozpuszczalników

Recykling odpadów takich jak rozpuszczalniki jest istotny przede wszystkim ze względu na ochronę środowiska, które ulega coraz większemu zanieczyszczeniu. Co więcej, gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami jest uregulowane prawem polskim oraz europejskim, zwłaszcza jeśli mowa o przemyśle.

Problematyczne jest nie tylko składowanie, ale i utylizacja rozpuszczalników. To metody nie tylko nieekologiczne, ale i kosztowne. Dlatego też warto rozważyć zakup lub wynajem specjalnego destylatora. Odzyskiwanie zużytego już raz rozpuszczalnika to prosta i oszczędna metoda na wielokrotne wykorzystanie tego samego produktu. To także świadome działanie na rzecz poprawy pogarszającej się w związku z zanieczyszczeniem środowiska sytuacji globalnej oraz - co równie istotne - spora oszczędność pieniędzy.

Urządzenie podczas procesu destylacji zmienia zużyte, zanieczyszczone rozpuszczalniki w czysty, pełnowartościowy produkt wysokiej jakości i wielokrotnego użytku. Brudny rozpuszczalnik oczyszczany jest na bieżąco, dzięki czemu będziesz mógł wykorzystać go wielokrotnie. Dzięki urządzeniu nie tylko zredukujesz magazyn odpadów i powiększysz zapas czystego, zdatnego do użycia produktu. Destylator można kupić, lub wypożyczyć na potrzeby produkcji. Druga opcja jest mniej ryzykowna i pozwala dokładnie przetestować urządzenie, nie martwiąc się o jego eksploatację czy zwrot kosztów zakupu.

Odpady z rozpuszczalników - co z nimi zrobić?

Gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami takimi jak rozpuszczalniki, jest dodatkowo regulowane prawnie. Przedostanie się chemicznych pozostałości do środowiska może bowiem stanowić duże zagrożenie dla otoczenia i ekosystemów. Odpady z rozpuszczalników to tak zwane odpady niebezpieczne. Oznacza to, że są one szczególnie niebezpieczne i szkodliwe zarówno dla zdrowia ludzi jak i zwierząt czy środowiska naturalnego. Co więc powinieneś zrobić, jeśli chcesz pozbyć się szkodliwych odpadów poprodukcyjnych

Oczywiście jedną z możliwości jest utylizacja lub składowanie odpadów w specjalnych warunkach. To jednak sposoby mało ekologiczne i – niestety – równie mało oszczędne. Świetnym rozwiązaniem, które nie tylko wesprzeć środowisko, lecz także pozwoli Ci podwójnie zaoszczędzić, jest destylacja. Specjalnie stworzone do tego celu destylatory, skutecznie uzdatniają wykorzystany wcześniej produkt.

Recykling rozpuszczalników skutecznie ogranicza nie tylko bieżące koszty związane z utylizacją starego i zakupem nowego produktu. Dzięki niemu możliwe będzie także zmniejszenie opłaty z tytułu Ochrony Środowiska, czy umorzenie/likwidacja kar za przekroczenie limitu odpadów.

Dlaczego nie wolno wylać, wyrzucać rozpuszczalników z innymi odpadami?

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gospodarowanie odpadami to:

[...] zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.

Oznacza to, że rozpuszczalniki – które uznawane są za odpady niebezpieczne – można utylizować i składować jedynie w sposób zgodny z ustaleniami prawnymi. Nie ma więc możliwości, by po wykorzystaniu wyrzucać rozpuszczalnik lub, co gorsza, wylać rozpuszczalnik. Jest to bowiem bardzo niebezpieczne dla środowiska i - o czym nie każdy wie – podlega grzywnie, a w skrajnych przypadkach może podlegać nawet karze więzienia.

Skuteczne unieszkodliwienie tego typu produktów musi odbywać się wyłącznie specjalnie przystosowanych do tego zakładach, pod odpowiednią kontrolą. Toksyczne odpady, które nie są poddawane recyklingowi ani odpowiednio składowane lub utylizowane, drastycznie niszczą środowisko i znacząco zwiększają poziom jego zanieczyszczenia. Wylanie lub wyrzucenia rozpuszczalnika to wbrew pozorom poważna ingerencja w ekosystem - niestety, w każdym przypadku działająca na jego niekorzyść.

Zwiń tekst