Destylatory rozpuszczalnika - Do automatycznej pracy ciągłej - CEO

Opis:

PRZEMYSŁOWA INSTALACJA SERII CEO 500-1000-1500

Urządzenia CEO to najpotężniejsze urządzenia - instalacje w naszej ofercie ich wydajność to 140 do 320 litrów rozpuszczalnika na godzinę. Ta wydajność zależy od wielkości urządzenia, wyposażenia i oczywiście jest silnie uzależniona od rodzaju destylowanego rozpuszczalnika, rodzaju zabrudzenia I jego procentowej zawartości w mieszaninie (maks. 10-15%) i od obecności w niej wody. Uzyskujemy to miedzy innymi dzięki nowatorskim rozwiązaniom np. całkowicie autorskie nowe oprogramowanie sterujące mikroprocesorem, system SFC pozwalajacy wykorzystwać powtórnie energię cieplną, specjalnemu systemowi skraplacza przed chłodnicą oraz wymuszonej cyrkulacji oleju grzewczego. Urządzenie jest wyposażone w systemy zasilania i transportu rozpuszczalników oraz odpadu tak aby kontakt pracownika z niebezpiecznym medium został ograniczony do niezbędnego bezpiecznego minimum.

Urządzenia CEO wyposażone są w :

1

Memo Control 

Instalacja wyposażona jest w system MEMOCONTROL  - innowacyjne zdalne monitorowanie i sterowanie programem, który umożliwia klientowi i producentowi jednocześnie zmienić dane, informacje, statystyki oraz interakcje na panelu sterowania w razie potrzeby.

2

CF-OIL

Pojedyncza jednostka –bojler z wężownicą wymuszonego obiegu oleju. 

3

CA

Automatyczny załadunek brudnego rozpuszczalnika do zbiornika z pompą 1” – 160 l/min

4

 SFC  

Automatyczny rozładunek półciekłego, gorącego szlamu ze stożkowego dna i hermetycznego uszczelnionego dysku zbiornika 1000l gromadzącego szlam (bez czekania aż szlam ostygnie) – Chłodnica do chłodzenia i kondensacji oparów pochodzących z odparowania szlamu podestylacyjnego. System ten zapewnia również znaczne oszczędności energii gdyż energia grzewcza użyta do podgrzewania w pierwszych cyklach destylacji nie jest rozpraszana tylko częściowo użyta powtórnie w następujących po sobie cyklach destylacji co pozwala na oszczędność energii rzędu 20% (kalkulację wykonano dla 3 następujących po sobie cyklów).

5

POST-

CONDENSER

“PC”

Post-condenser (“”po – skraplacz” z cyrkulującą wodą): jest uruchamiany automatycznie  w okresach gdy temperatura otoczenia wzrasta a destylat na wyjściu z głównej chłodnicy osiąga temperaturę wyższą niż 50°C. 

6

JEDNOSTKA WSTĘPNEJ KONDENSACJI “PCU”

Nowa wewnętrzna wstępna jednostka z ukierunkowanym urządzeniem oparów, z możliwością  odzysku kondensatu i funkcją odpieniania. Kondensator ten ma za zadanie wspomagać kompletny system kondensacji całej instalacji poprawiając znacznie jego wydajność w porównaniu do tradycyjnych systemów.   

7

 AGI

System miksujący z łopatkami które  automatycznie przylegają do powierzchni wymiany ciepła (zbiornika) gwarantując stale czyszczenie ścianek zbiornika umożliwiające optymalną wymianę ciepła przy lepszej wydajności i niższych kosztach energii. Osiągnięto to zawieszając mikser na dwóch obustronnych blokadach ze samo smarownym zgarniaczem wykonanym z nieścieralnego materiału. Średnia żywotność zgarniacza wynosi ok. 8500-9000 roboczo godzin, po tym czasie należy go wymienić. Jego trwałość odnosi się do grubości (10 mm)oraz  25 mm w przekroju, który może się zużyć bez uszkodzenia powierzchni bojlera. Nawet jeśli zgarniacz nie zostanie wymieniony jedynym problemem będzie zmniejszona wydajność urządzenia gdyż skorupa (utworzona z nieczystości) działa jako forma izolacji termicznej. Wtedy po wymianie zgarniacza na nowy automatycznie usunie on skorupę ze ścian zbiornika, więc interwencja operatora nie jest konieczna.

8

ESO

System automatycznego gaszenia reakcji egzotermicznych, używając wody z sieci.

9

CPC

Kontrola ochronna załadunku.

Ta kontrola zapewnia aby cała zawartość zbiornika w trakcie I po destylacji była usunięta ze zbiornika. Zabezpiecza to przed powstawaniem w zbiorniku większej niż oczekiwana ilości zabrudzeń podczas kolejnych cyklów destylacyjnych, co mogłoby spowodować spadek wydajności urządzenia i spowodować zwiększenie ryzyka powstania reakcji egzotermicznych w zbiorniku. 

10

CPF

Końcowe zabezpieczenie załadunku

Dodatkowy załadunek zbiornika chłodną cieczą na końcu ustawionego cyku/cyklów. Ta ciecz zabezpiecza przed powstaniem reakcji egzotermicznych i uniemożliwia uszkodzenie uszczelki przy odpływie.

11

 VAL/CHI 1

System Vacuum z cieczową pompą pierścieniową i zdalnym chillerem. Ten rodzaj systemu zabezpiecza przed przenikaniem dymu pochodzącego z przypalonych zabrudzeń na zewnątrz instalacji do otoczenia. Inaczej niż w tradycyjnych rozwiązaniach (Vacuum pneumatyczne) stopień chłodzenia jest utrzymywany stały i nie ma dużych strat rozpuszczalnika powodowanych temperaturą pomieszczenia. (która może być większa o 10% lub więcej).

12

SGL/ INOX

 3000 or

SGL/INOX

5000

System przepływu rozpuszczalnika ZAŁADUNEK / ROZŁADUNEK pomiędzy instalacją CEO a dwoma zbiornikami (jeden zbiornik na brudny rozpuszczalnik  drugi na destylat).

-   Wersja z dwoma zbiornikami inox, każdy o pojemności 3000l lub 5000 l.

-   Zbiornik gromadzący zabrudzony rozpuszczalnik jest wyposażony w pompę załadunkową  (160 l/min).

-   Zbiornik na destylat wyposażony w pompę przesyłową o maksymalnej dł. przesyłu  40 m po płaskiej powierzchni w poziomie bez zagięć (pompy o większej wydajności są dostępne na życzenie).

-   Giętkie połączenie przewodów (opcjonalnie sztywne przewody).

-    Aby utrzymać stały poziom procentowy zabrudzenia w zbiorniku na brudny rozpuszczalnik jest funkcja  mieszania mieszaniny przed “wydaniem” jej do Destylatora

13

T.A.R.

Automatyczny system do przesyłania szlamu podestylacyjnego ze zbiornika na szlam do cysterny 1000 l PTE.

Kombinacja Funkcji  SGL-INOX oraz automatycznego system T.A.R. nie tylko znacznie redukuje stopień emisji oparów do środowiska, również znacznie ogranicza konieczność interwencji operatora tak jak to ma w rozwiązaniach tradycyjnych. System SGL-INOX jest polecany szczególnie tym podmiotom gospodarczym, które będą przeprowadzały wielo-cykliczność systemu destylacji. Zaleta tego systemu SGL-INOX to drastyczna redukcja czynności przeprowadzanych przy tym urządzeniu przez personel. Dodatkowo system  ze zbiornikami wciąż będzie niezależny i łatwy do obsługi. Poza tym praca z tym systemem zmniejsza ryzyko przedostania się rozpuszczalnika do otoczenia i pracę w obiegu zamkniętym.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 

CEO 500

CEO 1000

CEO 1500

Efektywna objętość zbiornika  

l.

500

1000

1500

Objętość geometryczna

l.

670

1320

1950 

Napięcie / Częstotliwość       

V/Hz

400/50 or

60

400/50 or

60

400/50 or

60

Zainstalowana moc grzewcza

Kw

36

72

108

Całkowita moc 

Kw 

39

76

112 

Grzałki   

12

12

18

Zużycie prądu

A

56

109

160

Typ zabezpieczenia      

IP

65

IP65

IP65

Średnia godzinna wydajność (zależna 
od rodzaju rozpuszczalnika i stopnia jego zabrudzenia). 

l/h

140-160

180-220

250-320

Maksymalna temperatura pracy  

°C

200

200

200

Systemy chłodzenia

1 – Tzw „przed-chłodnica” wewnątrz pokrywy 

 

Glikol lub woda (z chillera CHI 1)

2 – Chłodzenie wstępne

 

Powietrzne

3 – Za chłodnicą (post condenser) PC (dla bezpieczeństwa) 

 

Glikol lub woda (z chillera CHI 1)

Pompa vacuum z pierścieniem cieczowym (VAL) 

-  Poziom podciśnienia

-  Objętość w zbiorniku na podciśnienie 

 

bar

l.

 

- 0,9

50

 

- 0,9

80

 

- 0,9           

80

Moc chłodzenia chillera CHI 1 

Kw

4600

4600

4600

Objętość zbiornika oleju do cyrkulacji oleju. 

l.

200

300

450

Zużycie sprężonego powietrza min.5 bar do 
wymiany zaworów i pompy pneumatycznej (podczas fazy CA) 

l/ 1’   

430

430

430

Zużycie wody do zasilania ESO  

l/ 1’   

60

90

120

Woda do zasilania wstępnego chłodzenia i chłodzenia “za
chłodnicą” (PC) w przypadku gdy chiller ulegnie awarii. 

l/ 1’   

30

30

30

    Zadaj pytanie o produkt:
    Destylatory rozpuszczalnika – Do automatycznej pracy ciągłej – CEO